مدیریت آموزش و پرورش کاشان

نشست با مهندس سجاد -مدیرکل نوسازی مدارسنشست با کارشناسان وزارت کشورطرح غربالگری قند و فشار خون- کارشناسی بهداشت و سلامتنمایشگاه و ایستگاه کتاب - هنرستان دستمالچیصبحانه سالم - دبستان دیالمه قمصرمحرم درهنرستان گلچهرگانمحفل انس با اهل دل - دبیرستان شاهد مسفروشحلقه صالحین - دبستان رضویکتابخوانان کودک -دانش آموزان قصه گوی مدارس امام جواد(ع)، جنت برین، مرحوم امینی