مدیریت آموزش و پرورش کاشان

ثبت نام طرح سرباز معلم، 

شنبه 18 اردیبهشت 95 ......... از ساعت 8 تا 10 صبح

زمان بندی مصاحبه متقاضیان سرباز معلم
یك شنبه 19 اردیبهشت 95 ....ساعت 8 تا 12
مكان اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - خیابان شیخ مفید - چهارراه دهش - پژوهش سرای فضیلی

...........................................................................................

دانلود بخشنامه سامانه آموزشگاههای آزاد

*************************************

 

 

تقدیر تشکیلات دانش آموزی دبستان پسرانه رضوی روز معلم دبستان مسلم بن عقیلسپاس معلم در دبستان امام جواد علیه السلامتقدیر مدیران مسجد علی اصغر علیه السلام از فرهنگیان نمازگزار دیدار از نمایشگاه فعالیت های پرورشی دبستان حمزه حسن آبادصبحانه سلامت در روز معلم - دبیرستان گلابچی