مدیریت آموزش و پرورش کاشان

دانش آموزان دبیرستان باهنر و انس با مسجدآذرماه دبیرستان نوریانالمپیاد درون مدرسه ای - دبیرستان شهدای مخملبافیمراسم تجلیل از مدیر سابق آموزش وپرورش جناب آقای خدمتیتجلیل از خیر مدرسه ساز جناب آقای حاج رضا لاجوردیدیدار با خانواده شهدا - دبیرستان حسام الدین نوابیانس با مسجد - دبستان دخترانه طالبیان مقدمجشن و سرور در میلاد پیامبر اعظم (ع) - دبیرستان دخترانه امیر کبیر