مدیریت آموزش و پرورش کاشان

.نامگذاری سال تحصیلی جدید دبیرستان فرزانگان به نام مقدس حضرت امام رضا(ع) با حضور خادمین آستان رضوی شورای اداری مدیریت آموزش وپرورش کاشان .برپایی همایش علمی در کانون فرهنگی تربیتی جوانه ها با همکاری بسیج دانش آموزی..