مدیریت آموزش و پرورش کاشان

اعزام برترین پذیرش کنندگان مسافر در ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان مدارس به حرم مطهر رضوینشست مشترک کارشناسان وزارتی و اداره کل در خصوص همکاری های حوزه و آموزش وپرورشهمایش گرامی داشت هفته عفاف و حجاب اردوی مربیان و یاور مربیان سازمان دانش آموزی در باغ ابریشم اصفهانآزمون مدیران ومعاونین جدیدالانتصاب مدارسافتتاحیه کانون های تابستانی غنی سازی اوقات فراغت نمایشگاه تابستانه دستان توانمند، اندیشه های بزرگ - دبستان حافظ سن سن