مدیریت آموزش و پرورش کاشان

** ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی كشور**

** آخرین مهلت ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش كشور**

31  اردیبهشت 97

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینك زیر مراجعه نمایید.

http://register2.sanjesh.org/rgempn597/

جشن دانش آموزان مدارس جنت در دانشگاه کاشانبازدید دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی اباذر از دانشگاه کاشانجشن ستارگان دبیرستان فرزانگانفعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پروین صفابرنامه های آموزشی و فرهنگی دبستان پسرانه شهید شاهرودیان 2.اردیبهشت ماه در دبستان دیالمه قمصر