مدیریت آموزش و پرورش کاشان

آنچه که باید درباره

دبیرستان ماندگار امام خمینی بدانید ...

 اینجا کلیک کنید  

اطلاعیه مهم گردآوری اسناد ومدارک

درباره دبیرستان ماندگار امام خمینی (ره) کاشان

 

بازارچه کار و فناوری - دبیرستان نمونه دولتی سپیده کاشانی.نشست مدیران متوسطه اول - دبیرستان شهدای مخملبافیسرود همگانی - دبستان رضوی یکاعزام 175 نفراز دانش آموزان و مربیان به راهیان نورجشن تکلیف دانش آموزان -  دبستان امام جواد (ع)طرح جابر دبستان دخترانه آقا بزرگ.