مدیریت آموزش و پرورش کاشان

انتصاب جناب آقای غلامرضا بخشی موحد به سمت معاون پشتیبانی و توسعه مدیریتدیدار مدیریت، مسولین اداره کل استان و دکتر ساداتی نژاد، با آرش آمرزش نخبه خردسال کاشانیدیدار مدیریت، مسولین اداره کل استان و دکتر ساداتی نژاد، با آرش آمرزش نخبه خردسال کاشانیبررسی آمار بی سوادی و اعلام همکاری معاون بهداشت و درمان جناب دکتر مروجیآغاز هفته کتابخوانی با حضور جناب آقای دکتر جوادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در مدرسه طالبیان مقدمنشست مسولین کلینیک فرهنگیان با حضور نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر ساداتی نژادامضا تفاهم نامه تکمیل اردوگاه لقمان حکیم با شهرداری قمصر آسفالت جاده اردوگاه لقمان حکیم پس از 35 سال