مدیریت آموزش و پرورش کاشان

پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۳
از خدمات سه ساله مدیر سابق آموزش وپرورش کاشان تجلیل شد
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۴
برگزیدگان دومین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کاشان
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳
برای توسعه کشور، باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کرد
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳
میلیون ریال کتاب بین مدارس کاشان توزیع شد
شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۱
مانور زلزله در دبیرستان آیت اله مدرس کاشان
پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۹
مدارس کاشان شاهد برگزاری نوزدهمین مانور سراسری زلزله با حضور مسؤولان
شنبه ۱۳۹۶/۹/۴
تجلیل برگزیدگان هنرهای نمایشی و مذهبی در کانون جوانه های کاشان

سال ۱۳۹۶
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند