مدیریت آموزش و پرورش کاشان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۲/۵
نمایش خلاقیت ومهارت دانش آموزان کاشانی در مسابقات ربات های سازۀ آمپولی
سه شنبه ۱۳۹۷/۲/۴
درخشش دانش اموزان کاشانی با کسب رتبه های یکم و دوم رشته های نظری در آزمون پیشرفت تحصیلی استان اصفهان
سه شنبه ۱۳۹۷/۲/۴
درخشش دانش اموزان کاشانی با کسب رتبه های یکم و دوم رشته های نظری در آزمون پیشرفت تحصیلی استان اصفهان

سال ۱۳۹۷
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند